System przeciwpożarowy

System przeciwpożarowy (PPOŻ) w domu jednorodzinnym ma za zadanie wykrywanie dymu oraz ognia i powiadamianie o tym mieszkańców. Realizuje to za pomocą optycznych lub bardziej zaawansowanych czujników półprzewodnikowych. System może być wyposażony w urządzenia gaśnicze, które mogą być automatycznie uruchamiane po wykryciu dymu lub ognia.

Systemy powiadamiania: Istnieją dwa rodzaje systemu powiadamiania o pożarze: konwencjonalne – ogólnie powiadamiające o pożarze i adresowalne – wskazujące dokładnie miejsce powstania pożaru. W domu jednorodzinnym, w większości przypadków, ma zastosowanie ten pierwszy system z uwagi na to, że lokalizacja miejsca pożaru odbywa się stosunkowo szybko i łatwo.

Dlaczego ważna jest ochrona przeciwpożarowa domu?

Pożar stanowi największe zagrożenie dla majątku, zdrowia i życia. Przyczyn pożarów jest bardzo wiele. Do najczęstszych należą awarie instalacji elektrycznych oraz pozostawienie bez dozoru urządzeń elektrycznych. Pożar potrafi doszczętnie zniszczyć cały dom oraz wszystko co w nim się znajdowało. Szczególnie dotyczy to budownictwa drewnianego.

Liczy się każda minuta: W porę ujawniony i ugaszony pożar nie pozostawi katastrofalnych skutków. Gdy mieszkańcy są poza domem lub we śnie, szanse na szybkie ujawnienie i zlokalizowanie pożaru drastycznie maleją. Natomiast dobra instalacja przeciwpożarowa pożar natychmiast zlokalizuje, powiadomi służby i domowników, a zaawansowana nawet ugasi i oddymi.

Jak działa system przeciwpożarowy?

Instalacja przeciwpożarowa (PPOŻ) składa się z czujników dymu i ognia oraz wizualnych i akustycznych urządzeń sygnalizujących. Może być rozbudowana o system specjalnych tryskaczy (dysz) – wodnych lub proszkowych – umieszczonych na suficie, służących do gaszenia pożaru. Dodatkowo może być wyposażona w urządzenia powiadamiające straż.

Jak działają wykrywacze dymu: Dym może być zwiastunem pożaru, a za jego wykrycie odpowiadają specjalne czujniki. Najnowocześniejsze, oparte na technologii optycznej, wykorzystują zjawisko rozpraszania światła przez dym. Bardziej zaawansowane, oparte na półprzewodnikach potrafią ujawnić dym, a także rozpoznać określone związki chemiczne wchodzące w jego skład.

Rodzaje systemów

Podstawowy system przeciwpożarowy składa się z czujników, których zadaniem jest niezawodne i wczesne wykrywanie pożaru. Są to czujniki dymu oraz temperatury. Informacja o ujawnionym pożarze jest przekazywana do urządzeń, które za pomocą dźwięku i światła alarmują o zagrożeniu. Częstym dodatkiem są tez przyciski ręcznego powiadamiania.

Automatyczne systemy przeciwpożarowe: Zaawansowane systemy przeciwpożarowe zawierają detektory wykrywające dym lub ogień. Maja też dodatkowe, automatyczne funkcje powiadamiania straży oraz uruchamiania instalacji gaszących pożar i usuwających dym z pomieszczeń. Dobrym rozwiązaniem jest instalacja, która działa w systemie automatycznym tylko podczas nieobecności domowników.

Gdzie można znaleźć wykonawce instalacji PPOŻ?

Rynek obfituje w wielu wykonawców oferujących swe usługi na różnych poziomach cenowych. Kierowanie się wyłącznie ceną z pewnością jest błędem. Dobra instalacja wymaga wiedzy fachowej oraz sprzętu i wykonawstwa wysokiej jakości. Należy wybierać sprawdzone firmy oferujące szeroki wybór sprzętu, technologii oraz gwarancje oraz serwis.

A